Bộ GD sửa đổi quy chế thi THPT quốc gia và xét nhận tốt nghiệp 2018

2018 lại là một năm có nhiều sự thay đổi lớn trong đó bộ giáo dục và đào tạo sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới trong quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp về cách chấm thi và điều kiện dự thi, điểm ưu tiên, điểm sàn….

Bộ cũng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 1 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, Dự thảo sửa đổi một số điều liên quan đến thí sinh tự do, về việc chấm thi, hình thức xử lý thí sinh khi vi phạm quy chế…

Thí sinh tự do

Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT, ngoài việc phải đăng ký dự thi và nộp đầy đủ các giấy tờ, thủ tục, đúng thời hạn. Và phải đảm bảo rằng bạn đã tốt nghiệp trung học cơ sở, qua học bạ và bằng tốt nghiệp.

Đối với các thí sinh không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực và hạnh kiểm ở lớp 12, đối tượng này phải đăng ký dự thi và có dự kỳ kiểm tra cuối nam tại trường phổ thông nơi bạn học lớp 12 hoặc là nơi đăng ký dự thi một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0. Đảm bảo khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm đủ điều kiện về học lực theo quy định.

Các thí sinh dự thi phải có bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hợp lệ, có giấy xác nhận bảo lưu điểm do hiệu trường trường trung học phổ thông nơi thí sinh đã dự thi xác nhận.

Chấm thi làm tròn đến 2 chữ số thập phân

Về việc chấm thi, điểm số của bài thi trong kỳ th THPT quốc gia được tính trên thang điểm 30, nhằm đánh giá một cách công bằng nhất đổi với các thí sinh dự thi, điểm lẻ được làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2 tức là nếu thí sinh đạt 4,99 thì vẫn giữ nguyên là 4,99 chứ không được làm tròn lên 5,0 như các năm trước. Có lẽ sau một năm có quá nhiều thí sinh đạt điểm số tuyệt đối, thì việc làm tròn điểm cũng đã được quy định khắt khe hơn.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi theo quy chế cũ là không bị kỉ luật từ mức huỷ bài thi trở lên, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có ĐXTN từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT”.

Thay vì tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó và tước quyền tham dự kì thi của thí sinh trong 2 năm tiếp theo với một số lỗi, Dự thảo sửa đổi bổ sung lần này quy định hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau:

-Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích

-Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp

-Để người khác thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức

-Có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi; hành hung cán bộ hoặc thí sinh khác

-Sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp.

Thành lập đoàn cán bộ, giảng viên tham gia phối hợp tổ chức thi tại các Hội đồng thi theo điều động của Bộ GDĐT. Kinh phí cho cán bộ, giảng viên các ĐH, HV, các trường ĐH, CĐ được Bộ GD&ĐT điều động về địa phương tham gia tổ chức thi do địa phương chi trả theo quy định hiện hành

 

5/5 - (1 bình chọn)