VNEN rơi vào im lặng và những lo sợ cho chương trình, sách giáo khoa mới

Sau mấy năm liền triển khai ồ ạt trên diện rộng chương trình VNEN thì bây giờ chương trình này đang bị thu hẹp khá nhiều. Mà nguyên nhân chủ yếu là các địa phương không mở rộng thêm quy mô, thậm chí nhiều nơi còn khước từ VNEN. Tình hình này đúng như kiểu đầu voi đuôi chuột, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng lúc mới triển khai của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, các thầy thực hiện dự án đã đặt ra quá nhiều viễn cảnh cho nền giáo dục nước ta.

VNEN rơi vào im lặng và những lo sợ cho chương trình, sách giáo khoa mới

Đến giờ phút này thì chương trình VNEN đã chết một cách rất tự nhiên như một lẽ tất yếu, điều mà phần lớn giáo viên hay phụ huynh cũng không hề thương xót. Nhưng cái hệ quả mà xã hội xót nhất là 87 triệu USD đã đi đâu mất cùng với một dự án không hề phù hợp với xã hội hiện nay.

Là một giáo viên cấp trung học cơ sở nên khi Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình VNEN gần hết cấp tiểu học và có dự kiến triển khai ở cấp trung học cơ sở thì chúng tôi đã có sự chuẩn bị cho mình để đón nhận chương trình mới. Không chỉ giáo viên chúng tôi được tập huấn, bồi dưỡng chương trình này mà chúng tôi đã được các chuyên viên của Sở giáo dục phổ biến về cái hay, cái mới của VNEN

Lúc bấy giờ, chúng tôi đã được định hướng VNEN sẽ là “bước đệm” để chuẩn bị cho chương trình, sách giáo khoa mới ra đời. Vì thế, tiến tới là các phương pháp giảng dạy VNEN sẽ được chương trình mới kế thừa.

Chính từ những định hướng của lãnh đạo ngành nên ngoài việc tham gia bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn do Sở giáo dục tổ chức, chúng tôi còn lên mạng Internet tham khảo những bài viết về chương trình VNEN. Và, chúng tôi cũng đã đặt mua một số cuốn sách về VNEN để chuẩn bị hành trang cho mình.

Những cuốn sách viết về VNEN thì nhiều nhưng chúng tôi đã chọn mua 2 cuốn của thầy Đặng Tự Ân – chuyên gia trưởng dự án VNEN. Bởi, sách của thầy chuyên gia trưởng là “cha đẻ” chương trình thì chắc chắn sẽ gần với giáo viên chúng tôi hơn. Mua được sách rồi chúng tôi đã đọc, đọc tích cực để lĩnh hội những gì mà thầy Ân viết, đã chia sẻ.

Đặc biệt, lúc bấy giờ, chúng tôi đã tin tưởng vào những lời đề tựa, những lời cảm nhận được đặt trang trọng ngay ở các trang đầu của cuốn sách qua phần thể hiện của các thầy Nguyễn Vinh Hiển, thầy Đặng Quốc Bảo, thầy Đặng Tự Ân…

Trong quyển “Mô hình Trường học mới Việt Nam nhìn từ góc độ thực tiễn và lí luận”, thầy Đặng Tự Ân đã viết những lời đề tặng như sau: “Cuốn sách này dành tặng cho Gia Nguyên, Gia Khánh, Harry Phúc Anh và Chelsea Tâm Anh, các cháu yêu quý của tôi.

Các cháu sẽ thực sự hạnh phúc khi được học tập và phát triển trong những Nhà trường đổi mới”. Còn trong Lời giới thiệu ở đầu cuốn sách này thì được thầy Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lúc bấy giờ đã viết lời giới thiệu, trong đó có đoạn:

Mô hình Trường học mới Việt Nam phù hợp với điều kiện và năng lực đội ngũ giáo viên, thiết bị giáo dục của hầu hết các trường học Việt Nam.  Đồng thời có nhiều giải pháp thu hút các gia đình và cộng đồng tích cực tham gia cùng nhà trường thực hiện chức năng giáo dục.

Rate this post